ADL评分

日常生活能力评分(ADL)

ADL评分

0~20分:极严重功能缺陷

25~45分:严重功能缺陷

50~70分:中度功能缺陷

75~90分:轻度功能缺陷

100分:自理

ADL自理程度:

0~35分:基本完全辅助

35~80分:轮椅生活部分辅助

80分:轮椅自理水平

80~100分:ADL大部分自理

100分:ADL完全自理

相关推荐
相关主题
热门推荐